Hestar og þróun klasa: hestatengdur klasi á Norðurlandi vestra

Öll greinin (pdf)

Þróun og efnahagslegt mikilvægi klasa hefur verið viðfangsefni fræðimanna um árabil. Kenningum um klasa og klasaþróun hefur verið beitt við greiningu á ýmsum atvinnugreinum og landsvæðum, meðal annars í dreifbýli, en sjaldan til greiningar á hestamennsku sem atvinnugrein.

Í þessari grein er fjallað um rannsókn á þróun klasa í hestamennsku á Norðurlandi vestra. Rannsóknin byggir á greiningu fyrirliggjandi gagna um hestamennsku og tengdar atvinnugreinar á svæðinu. Leitað er svara við því hvort þróun í hestatengdri starfsemi á Norðurlandi vestra samræmist kenningum um klasa. Sett er fram klasakort fyrir hestamennsku á Norðurlandi vestra og rýnt í þróun hestamennsku á svæðinu, dreifingu hestatengdra fyrirtækja, stoðkerfis og tengdrar þjónustu ásamt því að einkenni greinarinnar eru rannsökuð út frá fjölda, stærð og gerð fyrirtækja sem og vísbendingum um samkeppni, samstarf og flæði þekkingar.

Þróun hrossaræktar og hestamennsku á sér langa sögu á Norðurlandi vestra og er ímynd svæðisins nátengd hestum. Fyrstu niðurstöður benda til að skýr merki séu um þróun klasa í hestamennsku á svæðinu. Fjölbreytni hestatengdra fyrirtækja á svæðinu er umtalsverð og fjöldi hrossa miðað við íbúafjölda er meiri en annars staðar á landinu. Nám í hestamennsku er í boði upp á háskólastig. Tengsl hestamennsku og ferðaþjónustu virðast vera nokkuð sterk og má sjá merki um tengda klasa í ferðaþjónustu og landbúnaði.

Ingibjörg Sigurðardóttir og Runólfur Smári Steinþórsson 2015. Hestar og þróun klasa: hestatengdur klasi á Norðurlandi vestra. Skrína 2:1

Ár: 
2015
Höfundur: 
Ingibjörg Sigurðardóttir
Runólfur Smári Steinþórsson
Útgáfa: 
Skrína, 2. árgangur, 1. grein